Kontakt

LES, DOM, ZAHRADA+ s.r.o.
Prevádzka: SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok
Sídlo firmy: Belanská 552/38, 033 01 Liptovský Hrádok

tel.:0903 514 507
e-mail:silvaco@silvaco.sk

IČO: 31636799, DIČ: 2020429642, IČ DPH: SK2020429642

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Súdu Žilina, odd. SRO, vl.č.2885/L